Menu
Your Cart

BEZMAKSAS piegāde pasūtījumiem virs 50 Eur

Noteikumi

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1.1. Tirdzniecība Onyte.lt (turpmāk - Pārdevējs) interneta veikalā (turpmāk - Veikals) tiek veikta saskaņā ar Onyte.lt preču pirkšanas un pārdošanas noteikumiem (turpmāk - Noteikumi).

1.2. Pirms reģistrēšanās klientam ir jāizlasa Noteikumi.

1.3. Pēc reģistrēšanās par lietotāju un pasūtījuma noformēšanas viņš kļūst par Veikala klientu (turpmāk - Klients), kurš iegūst Noteikumos noteiktās tiesības un pienākumus.

1.4. Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā ierobežot Klienta tiesības vai atcelt reģistrāciju, ja Klients neievēro Noteikumos izklāstītos nosacījumus.

1.5. Ņemot vērā Lietuvas Republikas tiesību aktus, Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā mainīt, grozīt vai papildināt Noteikumus bez iepriekšēja brīdinājuma Klientam. Jaunie noteikumi stājas spēkā dienā, kad tie tiek ievietoti veikalā. Klientu pasūtījumi, kas iesniegti pirms Noteikumu grozīšanas, tiek izpildīti saskaņā ar Noteikumiem, kas bija spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī.

1.6. Pārdevējs nav atbildīgs un neatlīdzina Klientam zaudējumus, kas viņam radušies Noteikumos paredzēto nosacījumu neievērošanas dēļ.

2. KLIENTA PERSONAS DATI

2.1. Lietotājam ir jāreģistrējas Pārdevēja vietnē (www.Onyte.lt), reģistrācijas laikā norādot pieprasītos personas datus.

2.2. Klienta reģistrācija tiek apstiprināta automātiski un ar norādīto e-pastu. uz e-pasta adresi tiek nosūtīts e-pasts ar Klienta pieteikšanās informāciju.

2.3. Klients piekrīt, ka Pārdevējam ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un nolūkos.

2.4. Pārdevējs apstiprina, ka Klienta personas dati tiks izmantoti Klienta identificēšanai, pasūtot preces, pasūtīto preču piegādei.

2.5. Klients apņemas saglabāt savus pieteikšanās datus veikalā un neizpaust tos trešajām personām. Šī Noteikumu noteikuma pārkāpuma gadījumā visa saistītā atbildība ir Klientam. Uzzinot par savu pieteikšanās datu izpaušanu, Klients nekavējoties informē Pārdevēju, kurš, ņemot vērā Klienta paziņojumu, bloķē Klienta pieteikšanos. Puses atsevišķi vienojas par Klienta reģistrācijas atjaunošanu.

2.6. Pārdevējs apņemas neizpaust Klienta personas datus un informāciju, kas saistīta ar pasūtījumu, trešajām personām, izņemot Pārdevēja partnerus, kas nodrošina preču piegādi un piegādi vai citus pakalpojumus, kas saistīti ar Klienta pasūtījumu. Citos gadījumos Klienta personas datus var izpaust, ja to pieprasa kompetentā valsts iestāde, gadījumos, kas paredzēti Lietuvas Republikas likumos, vai ar Klienta atsevišķu rakstisku piekrišanu.

2.7. Pārdevējs apņemas nodrošināt Klienta personas datu aizsardzību saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem.

3. PIRKUMA PĀRDOŠANAS LĪGUMS

3.1. Pārdevēja pasūtījuma apstiprināšana, ja Klients iesniedz pasūtījumu pēc tam, kad ir iepazinies ar to un piekrīt šiem Noteikumiem, ir līdzvērtīgs pirkuma-pārdošanas līguma noslēgšanai. No šī brīža Klientam ir pienākums samaksāt par pasūtītajām precēm par tajā laikā noteiktajām cenām un pieņemt šīs preces.

3.2. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Klients maksā par precēm un tās saņem.

3.3. Pielikums tiek uzskatīts par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu, ti, apstiprināts pasūtījums, ko Klients saņēmis pa e-pastu ar tajā norādīto informāciju.

3.4. Līgums tiek izbeigts, ja pasūtījumu atceļ viena no līguma pusēm vai ja Klients pamatoti pieprasa atdot visu (daļu) par preci samaksāto naudu, aizstāt preci ar tikpat labu kvalitāti, novērst defektus. saprātīgā laikā vai atlīdzināt pats vai ar trešo personu palīdzību ir apmierinošs.

3.5. Katru reizi, kad tiek veikts pasūtījums, tiek noslēgts jauns pārdošanas līgums.

4. MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

4.1. Veikalā norādīto preču cenas jau ir galīgas.

4.2. Transporta maksa tiek norādīta, pasūtījumu noformējot, līdz tā apstiprināšanai.

4.3. Klients maksā par pasūtītajām precēm, izmantojot norādītās maksājumu metodes.

4.4. Pārdevējs apņemas sniegt pareizu informāciju, kas nepieciešama, lai pilnībā samaksātu par pasūtītajām precēm, taču neuzņemas atbildību par banku slikto apkalpošanu un no tā izrietošajiem zaudējumiem. Tāpat Pārdevējs neuzņemas nekādu atbildību Klienta pieļauto kļūdu dēļ, veidojot un izpildot pasūtījumu (piemēram, nepareiza konta numura ievadīšana, nepareizi iesniegts pasūtījuma kods utt.) Un no tā izrietošajiem zaudējumiem.

5. PRECES PASŪTĪŠANA

5.1. Kad esat atradis vēlamo produktu un izvēlējies vēlamo iepakojuma izmēru un garšu, noklikšķiniet uz pogas "Pievienot grozam". Pēc noklikšķināšanas prece tiks nosūtīta uz jūsu iepirkumu grozu, un jūs varat turpināt izvēlēties preces.

5.2. Ja mums šobrīd nav produkta, tad ir rakstīts "pagaidām nav pieejams". Šajā gadījumā, ja iespējams, varat izvēlēties citu iepakojumu vai citu garšu.

5.3. Grozā esošo preču daudzumu vienmēr varat redzēt lodziņā "Grozs" augšējā labajā stūrī. Jebkurā laikā, noklikšķinot uz "Grozs", jūs varēsiet pārbaudīt, kuras preces jau ir jūsu iepirkumu grozā. Ja jūs nolemjat nepirkt vienu vai otru preci, tad noklikšķiniet uz etiķetes "Noņemt" blakus un prece tiks izņemta no groza.

5.4. Lai palielinātu viena un tā paša vienuma skaitu, kolonnā "Daudzums" ievadiet vēlamo numuru vai palieliniet / samaziniet to, izmantojot atbilstošās pogas.

5.5. Zemāk, zem preču saraksta, jūs redzēsiet, cik daudz jums būs jāmaksā par piegādi un kāda ir galīgā pasūtījuma summa.

6. PREČU PIEGĀDES NOTEIKUMI

6.1. Piegādes cena ir atkarīga no izvēlētās piegādes metodes.

6.2. Kopā ar pasūtītajām precēm Klients saņem arī rēķinu.

6.3. Pasūtījumi tiek pieņemti katru dienu, bet tikai darba dienās.

7. PRECES GARANTIJAS

7.1. Pārdevējs paziņo, ka Preces atbilst šīm precēm parastajām kvalitātes prasībām. Katra Veikalā pārdotā Preces vispārīgās īpašības ir norādītas Produkta aprakstā, kas pievienots katrai Precei.

7.2. Pārdevējs nav atbildīgs, ja Veikalā esošās Preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst šo Preču faktiskajām īpašībām Klienta izmantoto saziņas līdzekļu pārraidītā attēla īpašību dēļ. Arī pašu iepakojumu izskats var atšķirties no tiem, kas attēloti vietnē.

7.3. Pārdevējs nav atbildīgs par Preču pasliktināšanos, ja Klients vai personas, kurām Klients ir nodevis Preces, tās ir izmantojis citiem mērķiem, nevis tiem, kuriem šādas preces parasti tiek izmantotas, nav ievērojuši norādījumus, ir pārkāpuši Preču transportēšanas, uzglabāšanas, lietošanas un / vai uzglabāšanas noteikumi, kā arī, ja Preču iepakojumā ir redzami defekti vai citi ārēji defekti, kas nav rakstiski apspriesti Preču nodošanas laikā vai preču kvalitātes pasliktināšanās. Preces izraisa Klienta vai citu personu rīcība, kurām Klients pārdeva Preci.

8. PREČU ATGRIEŠANA

8.1. Klientam pārdoto Preču defekti tiek novērsti, nekvalitatīvas Preces tiek nomainītas un atdotas saskaņā ar “Preču atgriešanas un nomaiņas noteikumiem, ko Lietuvas Republikas ekonomikas ministrs apstiprināja 2001. gadā. 29. jūnijs ar rīkojumu Nr. 217 "Par priekšmetu atgriešanas un apmaiņas noteikumu apstiprināšanu".

8.2. Maz ticamu preču atgriešanas gadījumā piegādes maksa jāsedz Klientam. Atgriezto zemas kvalitātes preču paku piegādes izmaksas sedz Pārdevējs.

8.3. Pārdevējs pieņem Preces no Klienta, ja: Preces netiek izmantotas, nav zaudējušas savu komerciālo izskatu un Klients tās nav bojājis, ir uzrādītas oriģinālā, kārtīgā iepakojumā, tiek atgriezts viss Preču komplekts, Klients iesniedz produkta iegādes dokuments.

8.4. Prece netiek apmainīta, defekti netiek novērsti bez maksas un nauda netiek atmaksāta, ja preces defekti radušies tādēļ, ka klients pārkāpj preces lietošanas vai uzglabāšanas noteikumus.

9. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN PIENĀKUMI

9.1. Klientam ir tiesības: iegādāties Preci pārdošanai par Veikalā noteikto cenu saskaņā ar Noteikumiem, atcelt, izmantojot saziņas līdzekļus, noslēgto Preces pirkšanas-pārdošanas līgumu, rakstiski paziņojot par to Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no plkst. piegādes datums, ja prece nav bojāta vai tās izskats nav būtiski mainījies, izņemot līgumu par precēm, kas izgatavotas pēc individuāla pasūtījuma;

9.2. Klients apņemas: izmantojot Pārdevēja sniegtos pakalpojumus veikalā, lai ievērotu un ievērotu šajos noteikumos izklāstītos nosacījumus, neizpaust trešajām personām savu pieteikšanās informāciju, iesniegt Pārdevējam pasūtījumus, kas izpildīti saskaņā ar šiem noteikumiem, samaksāt veidlapai Iegādātās preces nekavējoties atjauniniet šos datus un iepazīstieties ar Veikala noteikumiem.

9.3. Pārdevējam ir tiesības: jebkurā laikā apturēt Veikala darbību; mainīt, atjaunināt un labot Noteikumus. Mainīt pārdoto preču klāstu un cenas; Ierobežot vai anulēt Klienta reģistrāciju un piekļuvi veikala sniegtajiem pakalpojumiem bez Klienta tīšas darbības, kaitējot Veikalam vai Pārdevējam; atcelt Klienta pasūtījumu, ja Klients kavējas samaksāt par Preci vai ja pasūtījums ir neprecīzs vai nepareizs.

9.4. Pārdevējs apņemas: pārdot Preces un tiesību aktos noteiktajā kārtībā izsniegt Klientam, kurš par tām samaksājis, dokumentu, kas apliecina Preces pirkšanu-pārdošanu; pārdot Preces kopā un piegādāt Pasūtītās Preces Noteikumos noteiktajos apstākļos; sniegt Pasūtītājam nepieciešamo, pareizo un visaptverošo informāciju par pārdodamo Preci valsts valodā; lai ļautu Klientam izmantot Veikala sniegtos pakalpojumus noteikumos paredzētajos apstākļos.

9.5. Klients ir atbildīgs par sniegto personas datu pareizību un par pieteikšanās datu glabāšanu un neizpaušanu trešajām personām.

9.6. Klients ir atbildīgs par savām darbībām, kas veiktas Interneta veikalā.

9.7. Pārdevējs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies Klienta neiepazīšanās ar šiem Noteikumiem dēļ, pat ja šāda iespēja ir dota.

9.8. Pārdevējs nav atbildīgs par citu trešo personu veikalu publicēto reklāmu un tajā ietvertās informācijas pareizību.

9.9. Puses vienojas, ka vienas puses atbildības gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

10. CITI NOTEIKUMI

10.1. Ir stingri aizliegts kopēt vai citādi izplatīt informāciju vietnē Onyte.lv bez rakstiskas veikala atļaujas.

10.2. Noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Lietuvas Republikas tiesību aktiem, un šajos noteikumos paredzētajām attiecībām piemēro Lietuvas Republikas likumus.

10.3. Puses apņemas visus strīdus, kas rodas no Noteikumu īstenošanas, atrisināt sarunu ceļā. Ja strīds netiek atrisināts sarunu ceļā, strīdi tiek risināti tiesā. Reģistrējoties šajā vietnē, Klients apliecina, ka saprot, ka šajā lapā sniegtā informācija nav uzskatāma par ieteikumu ārstēšanai un ka uztura bagātinātāji, kas atrodas vietnē, nav zāles un nav paredzēti slimību ārstēšanai vai diagnosticēšanai. Visas šajā vietnē izklāstītās domas un apraksti ir autoru viedokļi vai papildinājumu ražotāju kopsavilkuma informācija. Vietnē sniegtā informācija neaizstāj ārsta vai uztura speciālista ieteikumus.